Begravelser og Bisættelser

Begravelser og Bisættelser

Når man har mistet et kært familiemedlem eller en slægtning, er der mange ting, der skal tages stilling til inden for kort tid.

Når en person dør, skal de pårørende anmelde begravelse/ligbrænding til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Dette skal ske senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

De pårørende skal tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes (Bisættelse) , hvor det skal foregå, og om en præst skal medvirke ved begravelsen (kirkelig begravelse).

Er du i tvivl om hvilket sogn der er afdødes bopælssogn klik her

Almindeligvis sker anmeldelsen gennem en bedemand, der så tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Men de pårørende kan også selv foretage anmeldelsen, ved at henvende sig til præsten eller kirkekontoret, og her træffe aftale om tid og sted for bisættelsen/begravelsen.

Du skal som anmelder aflevere en digital anmeldelse til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Den digitale anmeldelse af ligbrænding/begravelse kan udfyldes fra Borger.dk

 

Læs her om 10 praktiske råd til pårørende.
 

 

Læs mere på Folkekirken.dk