Hasserisaften

Hasserisaften

Hasserisaften 2018

 

 

******************************************************************************************************

Onsdag den 19. september kl. 19.30
Foredrag ved Anders Thyrring Andersen, sognepræst og mag.art. i litteraturhistorie,

”Gud er et sprog der har vist sig at kunne bruges” Om præster i dansk litteratur fra 1940’erne til i dag Georg Brandes’ stærkt kritiske holdning til kristendommen har haft meget store konsekvenser for den litterære fremstilling af præster i dansk litteratur – i dette foredrag med Hans Scherfig som eksempel. Alligevel kan der i litteraturen fra efterkrigstiden og frem findes skildringer af præster som flertydige og interessante figurer, med eksempler hentet hos Martin A. Hansen og Tage SkouHansen. I de sidste tyve år er præsteskildringerne blevet stadigt hyppigere, og de anvendes ofte til at belyse og drøfte tidens mellemmenneskelige udfordringer og problemstillinger. Men i den nyeste litteratur er fokus tillige vendt mod overvejelser vedr. kristendommen som sådan. Ida Jessen og Jens Smærup Sørensen illustrerer denne interessante udvikling.

 

**********************************************************************************************************************

 

Onsdag den 24. oktober kl. 19.30
Foredrag ved redaktør, journalist og forfatter Klaus Wivel.
Den sidste nadver - om de forfulgte kristne i den arabiske verden.

Kristne forlader i stimer de arabiske lande, hvorfra de ældste kirkesamfund stammer; presset af en tiltagende intolerant og voldelig islamisme. I Irak er den kristne tilstedeværelse ved at være forbi efter små to tusind år, og kristne angribes også i lande som Egypten og Syrien, ligesom de diskrimineres i De Palæstinensiske Territorier og i resten af Mellemøsten. Weekendavisens Klaus Wivel, redaktionschef, journalist, forfatter, mellemøstkender og tidligere USA-korrespondent, rejste til den arabiske verden for at høre deres historier. Det udmøntede sig i reportagebogen Den sidste nadver, som udkom i efteråret 2013 og medførte stor debat. I dag er bogen ligeledes udkommet i en række lande, deriblandt i USA.

 

**********************************************************************************************************************

 

Onsdag den 28. november kl. 19.30
Foredrag ved Bente Bramming, sognepræst og daglig leder af Taarnborg, et Brorsoncenter i Ribe.
Hans Adolf Brorson. Julens digter Her kommer det ikke an på det ydre men det indre. Som ingen anden i dansk digtning har Brorson sat ord på sjælens kampe, og få har som han digtet om julens fryd og fred. Brorson levede og virkede i det fjerneste Sydvestjylland men satte sit præg på dansk kirkeliv med pietismens krav om inderlighed, på pædagogikken med nye tanker om konfirmationsforberedelse og ikke mindst den danske salmeskat. Foredraget vil forme sig med en fortælling om Brorson omkranset af hans julesalmer.”Brorson”

 

**********************************************************************************************************************

Foredragene afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet og foregår i Hasseris Kirkes krypt.

Der er ingen entre og alle er velkommen.