Kirkens ansatte

Kirkens Ansatte

Sognepræst - Kirkebogsførende

Agnete Brink

Lindskovvej

9000 Aalborg

98135354

agb@km.dk

Træffes alle dage undtagen fredage.

 

Sognepræst -

Henriette Sørig Rosendal

Mester Eriksvej

9000 Aalborg

98180137

hsr@km.dk

Træffes alle dage undtagen fredage.

Sognepræst -

Mikael Ingmar Byrial Jensen

Følvænget

9000 Aalborg

25211956

mibj@km.dk

Træffes alle dage undtagen mandage.

Sognepræst -

Inge Thomsen

Bredkærsvej

9320 Hjallerup

23100970

inth@km.dk

Træffes alle dage undtagen mandage

Sognepræst -

Jens Chang Dammeyer

Med virkning fra 1.maj 2016 har Jens Dammeyer valgt at fratræde stillingen som sognepræst ved Hasseris Kirke. Han har varetaget embedet siden 1.dec.1996. Før da var han tilknyttet buddhistmissionen i Taiwan. Interessen for dette område har Jens fastholdt. Han har således gennem kortere eller længere tid opholdt sig i Taiwan af flere omgange. Og han vil i tiden fremover komme til at beskæftige sig med problemer knyttet til buddhismen. Efter aftale med biskop Henning Toft Bro skal Jens således primært arbejde med emnet ”Buddhisme og Kristendom” og i tilknytning hertil ”Migrantarbejde i Aalborg Stift”.

Sognepræst Jens Chang Dammeyer varetager særlige arbejdsopgaver efter aftale med biskoppen.

Alle henvendelser vedr. Hasseris sogn (herunder kirkelige handlinger) bedes rettet til kirkens øvrige præster eller kirkekontoret.

E-mail: jdam@km.dk

 

Daglig leder og kordegneassistent -

Søren Ohlsen

Damstræde

9220 Aalborg Ø

20886179

sooh@hasseriskirke.dk

Organist -

Marianne Haldrup

Vårstvej

9260 Fjellerad

40845644

maha@hasseriskirke.dk

Organist -

Peter Lindhardt Toft

Vestergade

9760 Vrå

61656333

peterlindhardttoft@gmail.com

Kordegn -

Helle Aaen Jensen

Vester Fælledvej

9000 Aalborg

96346500

haaj@km.dk

Kirketjener -

Jesper Tølbøll Mortensen

Teglvænget

9000 Aalborg

40113337

kirketjener@hasseriskirke.dk

Kirketjener -

Susanne Andersen

41180661

kirketjener@hasseriskirke.dk

Kirketjener -

Anne Marie Jensen Holmgaard

Stolpedalsparken

9000 Aalborg

41182894

kirketjener@hasseriskirke.dk

Babysalmesang underviser -

Lene Forup

Petersborgvej

9000 Aalborg

40132480

leneforup@gmail.com