Menighedsrådet

Menighedsrådet

Menighedsrådsformand

Gert Husum

Gravenstenvej

9000 Aalborg

41111832

gert@husum.email

Næstformand

Tinne Bertelsen

Moltkesvej

9000 Aalborg

20673412

tinne.bertelsen@gmail.com

Kasserer

Inge Dammeyer

Tyttebærvej

9000

41143213

inge.dammeyer@live.dk

Kontaktperson

Ole Lerup

Ravnhøj

9000 Aalborg

25378101

olelerup@gmail.com

Medlem, kirkeværge

Poul Henrik Kærsgaard

Stolpedalsparken

9000 Aalborg

25584690

poulhk@gmail.com

Medlem & Menighedsplejen

Henning Thomsen

Agnetevej

9000 Aalborg

53707816

hennthomsen@gmail.com

Medlem

Lisbeth Bitsch Vingborg

Vandværksvej

9000 Aalborg

21456212

lisbethbvingborg@gmail.com

Medlem

Ragna Larsen

Ravnhøj

9000 Aalborg

42402674

loumie4you@gmail.com

Medlem

Ole Dahl

Bygaden

9000 Aalborg

22766746

oledahl@stofanet.dk

Medlem

Pia Otte Jørensen

Guldborghaven

9000 Aalborg

30294346

nr9@live.dk

Medlem, bygningskyndig

Poul Sørensen

Tyge Brahes vej

9000 Aalborg

29237783

poul.private@stofanet.dk

Medlem

Inger Beyer

Sannasvej

9000 Aalborg

26706360

inger@beyernet.dk

Medlem

Anna Hardeberg Bach

Jens Stoffersens vej

9000 Aalborg

24466123

nordan@mail1.stofanet.dk

Medlem

Helle Brink

Magnoliavej

9000 Aalborg

40649782

helle_bri@hotmail.com