Tirsdag d.16. januar Temagudstjeneste

Tirsdag d.16. januar Temagudstjeneste

 Hverdags - og temagudstjeneste kl. 17.00 ved Inge Thomsen

 

 Alle indbydes til en gudstjeneste, som er anderledes, end vi er vant til.

Der vil fortsat være mange af de led, vi kender fra søndagens gudstjeneste, men sat sammen på ny og med brug af andre udtryksformer.

Gudstjenesterne foregår i samarbejde med forskellige grupper omkring kirken.

Når flere på den måde tænker med og tager medejerskab, understreges det, at gudstjenesten ikke er præstens eller de øvrige ansattes, men hele menighedens gudstjeneste.

Første gang er det Aalborg Y’s Men’s Club Budolfi, der er med i planlægningen.