STATUS UNDER CORONAVIRUS BEGRÆNSNINGERNE

STATUS UNDER CORONAVIRUS BEGRÆNSNINGERNE

 

DE KOMMENDE GUDSTJENESTER KAN MAN LØBENDE HOLDE SIG ORIENTERET OM I KALENDERSTRIBEN TIL HØJRE PÅ FORSIDEN AF HJEMMESIDEN

 

Opdateret: 20.8.2020

 

Kirken igen har sin normale åbningstid fra kl.8-17 på hverdage, og kl. 8-12 på lørdage.

Da vi forventer at de gældende retningslinjer løbende bliver justeret i den kommende tid, vil vi gerne understrege at den nyeste reviderede information altid vil blive præsenteret på denne side, samt på kalenderstriben og på kirkens facebook.

 

GENERELT:

Vielser

Barnedåb, enkeltstående (lørdage og søndage, tidspunkt og dato aftales med kirkekontoret)

Bisættelser/begravelser

Gudstjenester på søn og helligdage. ( for nuværende, en kort gudstjeneste, samt en højmesse med altergang og kirkekaffe )

 

Alle disse kirkelige handlinger kan blive gennemført under samtidig hensyntagen til de givne retningslinjer for mulige deltagerantal og hygiejnehensyn.

Det betyder konkret at:

Der garanteret vil kunne være 46 personer ved tjenester i kirken. (eventuelt flere, efter forholdene)

Man bliver bedt om at benytte de med salmebøger/sangark anviste pladser.

At de ophængte anvisninger, og kirkepersonalets løbende anvisninger er gældende.

 

Vi starter de allerfleste af vore aktiviteter op igen her i efteråret, men henviser til at der vil være begrænset adgang til alle disse, i forhold til hvad vi er vant til.

Dette beder vi alle have forståelse for, samtidig med at vi gør vores yderste for at så mange som muligt kan få glæde af arrangementerne.

 
 

Til slut skal det understreges, at alle kirkens præster er tilgængelige for samtaler per telefon.

Kirkekontoret vil være åbent  i tidsrummet: 9-13.00 på hverdage, samt 16-18 torsdag, og 10-11.00 lørdag (pr. telefon).

 

Med venlig hilsen

Hasseris Kirkes menighedsråd