Onsdag d. 3/10 kl. 14.30 Kontaktklubben

Onsdag d. 3/10 kl. 14.30 Kontaktklubben

”Barnet i skyggen”

Foredrag ved Jes Dige.
Jes Dige er hovedkræften bag det nye initiativ Skyggebørn. Han har været ansat i Kræftens Bekæmpelse i 25 år, og er specialiseret i børns sorg. Det var Jes, der stod bag oprettelsen af de allerførste sorggrupper for børn og unge i Danmark. Tilbud, der siden blev delvist landsdækkende. Jes Dige hjælper på nuværende tidspunkt mere end 250 børn og unge i sine sorggrupper i Aalborg.
Hos SKYGGEBØRN har vi en bred definition af sorg. Vores erfaring er, at børns sorg kan have mange årsager. Det kan være sorgen over at have en syg bror, at far er misbruger, eller mor er psykisk syg. Vi åbner døren for de børn og unge, der har brug for støtten, uanset om deres sorg har den ene – eller den anden – årsag.